איך הכי נכון לסדר את התמונות בבית?

תמונות הן אלמנט הקישוט האולטימטיבי בכל בית. אך בהרבה מקרים הבחירה שלנו במסגור התמונות ובמקומן בחלל הבית אינו עושה חסד עמן ואנו מקבלים תוצאה הפוכה. אם נרצה ליצור קולאג' של תמונות במקבץ אחד אך ללא סדר אפשר לגוון במסגרות שונות עם פספרטו שונה בצבעים וגדלים שונים. במקרה והתמונות הן בדגלים שווים ובנושא אחיד אפשר יהיה לסדר את התמונות במקצבים חזרתיים של שישיות או תשיעיות בהתאם לגודל הקיר עליו נרצה לתלות את התמונות. במקרה של פרוזדור נרצה שהתמונות ילוו את הדרך ועל כן אצור רפטטיביות אורכית. במקרים הללו אקפיד שהמסגרות יהיו זהות גם בצבע וגם בגודל.